Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.10.2014 z powodu:
Wiadomość testowa na potrzeby szkolenia z 24 października

test

24.10.2014

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA PRODUKTÓW BEZGLUTENOWYCH

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w I kwartale 2013 r. przeprowadził kontrole
w 9 placówkach handlowych, sprawdzając 59 partii produktów bezglutenowych, z których zakwestionowano 6 partii.

USTALENIA KONTROLI:

W celu weryfikacji prawidłowości deklaracji odnoszącej się do glutenu oraz zbadanie cech organoleptycznych i fizyko-chemicznych w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji producenta, pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 9 partii towarów. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Sprawdzono równieĹź ilość rzeczywista produktu w stosunku do deklarowanej - w powyĹźszym zakresie sprawdzono 23 opakowania, nie stwierdzając nieprawidłowości.

W toku kontroli sprawdzono oznakowanie 59 partii produktów, stwierdzając nieprawidłowości w oznakowaniu 6 partii produktów bezglutenowych tj.:
• na opakowaniach jednostkowych 2 partii produktów bezpośrednio pod nazwą brak było określenia „produkt bezglutenowy”, co jest niezgodnie z wymogami art. 3 ust.6 ww. rozporządzenia Komisji (WE)
nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r. dotyczącego składu i etykietowania środków spoĹźywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu,
• w oznakowaniu 1 partii produktu podano informacje dotyczące zawartości składników odĹźywczych niezgodnie z obowiązującą kolejnością.

Kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dowody dostaw identyfikujące dostawców sprawdzanych partii produktów bezglutenowych.

Nie stwierdzono produktów oferowanych do sprzedaĹźy po upływie daty minimalnej trwałości. We wszystkich kontrolowanych placówkach warunki i sposób przechowywania objętych sprawdzeniem produktów były zgodne z zaleceniami producentów i obowiązującymi przepisami.


Wykorzystanie ustaleń kontroli

- w stosunku przedsiębiorców sprawdzających produkty niewłaściwej jakości handlowej prowadzone są posterowania zmierzające do wymierzenia kar administracyjnych,
- ukarano 2 osoby mandatami za popełnienie wykroczeń z art. 136 §2 kw i art. 137 § 1 kw,
- w stosunku do jednego przedsiębiorcy odstąpiono na podstawie art. 41 kw od skierowania wniosku do sądu za wykroczenie popełnione z art. 136 § 2 kw,
- skierowano wystąpienia do producenta i dystrybutora kwestionowanych towarów
- wynikach kontroli poinformowano inne organy kontroli.


sporządził: akceptował:
spec. Anna Soćko Grażyna Pasek
naczelnik wydziału

Opublikował: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 24.10.2014

Dokument oglądany razy: 2259
« inne aktualności