Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
ZAMAWIAJACY
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3 ,00-015 Warszawa
tel. (0-22) 826-18-30
fax. (0-22) 826-21-95
www.wiih.org.pl, ih_warszawa@wiih.org.pl

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych:
  - oleju napędowego w ilości ok.12.900 litrów
  - benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości ok. 3 300 litrów
 2. Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Szczegółowy opis ofert częściowych, określających szacunkowe ilości zakupu paliw zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani mogą uzyskać osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3 w pokoju 216, p. II w dni robocze w godz. 9.00-15.00 lub zapoznać się z nią na stronie internetowej Zamawiającego www.wiih.org.pl w zakładkach „Zamówienia publiczne” oraz „Aktualności”. Zamawiającego reprezentuje: Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej Andrzej Sawicki, tel. (22) 826-42-09, 826-18-30
 5. Termin wykonania zamówienia: dostawa paliwa od 1.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
 6. W postępowaniu mogą brać udział zainteresowani spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którzy złożą ofertę w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych wraz z ofertą przez zainteresowanych.
 7. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 8. Zainteresowani mogą składać oferty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, p. 216 w dni robocze w godz. 9.00-15.00. Termin składania ofert: do 08.02.2012 r. do godz. 11.00 Termin otwarcia ofert: 08.02.2012 r. godz. 12.00
 9. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
 10. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w BZP w dniu 25.01.2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie (Plik PDF 1,5 MB)
2. SIWZ - wersja poprawiona zamieszczona 2.02.2012 r. (Plik PDF 2,8 MB)
3. Załącznik 1- wersja poprawiona zamieszczona 2.02.2012 r. (Plik PDF 0,09 MB)
4. Zawiadomienie o wyborze oferty (Plik PDF 0,6 MB)

Opublikował: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 25.01.2012 14:45
Dokument oglądany razy: 2788
Podlega Ustawie