Strona g│ˇwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g│ˇwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Opłaty

Zgodnie z art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001r. o dostÄ┬Öpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2058) podmiot zobowiÄ┬ůzany mo┼╝e na┼éo┼╝yÄ┬ç op┼éatÄ┬Ö za udostÄ┬Öpnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, je┼╝eli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
W my┼Ťl art. 23c ust. 2 ww. ustawy nak┼éadajÄ┬ůc op┼éatÄ┬Ö, uwzglÄ┬Ödnia siÄ┬Ö koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w okre┼Ťlony sposób i w okre┼Ťlonej formie oraz inne czynniki, jakie bÄ┬ÖdÄ┬ů brane pod uwagÄ┬Ö przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogÄ┬ů mieÄ┬ç wp┼éyw w szczególno┼Ťci na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. ┼üÄ┬ůczna wysoko┼ŤÄ┬ç op┼éaty nie mo┼╝e przekroczyÄ┬ç sumy kosztów poniesionych bezpo┼Ťrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okre┼Ťlony sposób i w okre┼Ťlonej formie.
Przy obliczaniu op┼éaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej uwzglÄ┬Ödnione bÄ┬ÖdÄ┬ů nastÄ┬ÖpujÄ┬ůce czynniki:
- liczba osób przygotowujÄ┬ůcych potrzebne dane,
- koszty zu┼╝ytych materia┼éów,
- koszty zwiÄ┬ůzane z przekazaniem sporzÄ┬ůdzonej informacji w sposób okre┼Ťlony przez sk┼éadajÄ┬ůcego wniosek.Wprowadził: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 13.09.2018 09:07:28
Wytworzy┼é: Katarzyna Lipi┼äska-Pi─ůtek
Dokument z dnia: 21.12.2015 00:00:00
Dokument ogl─ůdany razy: 6 212

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa