Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


WojewĂłdzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przy pomocy zastępcy, dyrektorów delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych, kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, stanowiącego aparat pomocniczy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie jest jednostka budżetową.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063, ze zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, ze zm.),
  • Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiącego załÄ…cznik do Zarządzenia Nr 331 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 879),
  • Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Wprowadził: Beata Aksamitowska
Publikacja dnia: 28.09.2020 12:49:42
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 13 916

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa