Strona g丑wna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g丑wna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Wojew贸dzki Inspektor


Na terenie województwa mazowieckiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik mazowieckiej Inspekcji Handlowej, wchodz膮聟cej w sk艂ad zespolonej administracji rz膮聟dowej w województwie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest organem w艂a艣ciwym w post臋聶powaniu administracyjnym w sprawach zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅聞 i kompetencji Inspekcji Handlowej na terenie województwa mazowieckiego. Organem wy偶szego stopnia jest Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.) Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powo艂聜uje i odwo艂uje Wojewoda Mazowiecki za zgod膮 Prezesa Urz臋聶du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Natomiast zast臋聶pców Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powo艂聜uje i odwo艂uje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasi臋聶gni臋聶ciu opinii Prezesa Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadzi艂: Hubert Miko艂ajczyk
Publikacja dnia: 13.09.2018 08:58:53
Wytworzy艂: Katarzyna Lipi艅ska-Pi膮tek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument ogl膮dany razy: 15 244

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa