Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Sprawozdania

Tu zamieszczane będą… sprawozdania z dział‚alności kontrolnej i pozakontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie

Informacja opisowa dot. działalności kontrolnej WIIH w W-wie w 2020 r.

załącznik do informacji opisowej zestawienie wydanych decyzji w 2020 r. link

Informacja opisowa dot. działalności kontrolnej WIIH w W-wie w 2019 r.

załącznik do informacji opisowej zestawienie wydanych decyzji w 2019 r. link

Informacja opisowa dot. działalności kontrolnej WIIH w W-wie w 2018 r.

załącznik do informacji opisowej zestawienie wydanych decyzji w 2018 r. link

Zestawienie liczbowe dotyczące postępowania ADR w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie w 2018 r. link

Wkład do Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2018 r. link

Informacja (analiza) dotycząca prowadzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej listy rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług oraz działalności rzeczoznawców link

Zestawienie liczbowe do postępowania kontrolnego w 2018 r link

Sprawozdanie z działalności Stałego Sądu Polubownego za 2018 r. w zakładce Stały Sąd PolubownyWprowadził: Beata Aksamitowska
Publikacja dnia: 04.01.2022 10:00:23
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 15.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 11 141

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa