Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2010 22:47:43, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana układu strony


Zakres działania

Do zakresu działania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie naleĹźy w szczególności:

  • wykonywanie zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej, określonych w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej lub w przepisach odrębnych,
  • kierowanie działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, stanowiącego aparat pomocniczy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie,
  • ustalanie planów pracy Inspektoratu, uwzględniających kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Mazowieckiego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Mazowieckiemu,
  • prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług oraz sprawowanie nadzoru nad rzeczoznawcami wpisanymi na listę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.


Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 08.05.2010 22:47:43
Wytworzył: Joanna Jankowska
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 4 672

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa