Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 17.10.2011 14:16:00, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych


Osoby pełniące funkcje kierownicze


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
Grzegorz Wrzosek

Sprawuje ogólny nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przy pomocy dwóch Zastępców.


Natomiast bezpośredni nadzór sprawuje nad działalnością:

 1. Wydziału Prawno-Organizacyjnego
 2. Wydziału Budżetowo-Administracyjnego
 3. Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Pracowniczych


Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie
Andrzej Sawicki

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działanością:

 1. Wydziału Kontroli Artykułów NieĹźywnościowych i Usług
 2. Wydziału Ochrony Konsumentów
 3. Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Gospodarczych
 4. Delegatury w Ciechanowie
 5. Delegatury w Ostrołęce


Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie
Joanna Jankowska-Kuć

Sprawuje bezpośredni nadzór nad dzialalnością:

 1. Wydziału Kontroli Artykułów Ĺťywnościowych i Gastronomii
 2. Wydziału Kontroli Jakości Towarów
 3. Delegatury w Płocku
 4. Delegatury w Radomiu
 5. Delegatury w Siedlcach

Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora, w tym w szczególności uprawnieni są do:

 • reprezentowania na zewnątrz Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, w zakresie prowadzonych spraw,
 • nadzorowania w podległych komórkach organizacyjnych i delegaturach postępowania inspekcyjnego, poinspekcyjnego i innych wykonywanych czynności oraz wydawania w tym zakresie stosownych dyspozycji i wytycznych,
 • podpisywania pism związanych z działalnością nadzorowanych komórek organizacyjnych,
 • składania Wojewódzkiemu Inspektorowi wniosków w sprawach kadrowych dotyczących pracowników bezpośrednio nadzorowanych.

Kontakt:

SEKRETARIAT

tel.: 22-826-18-30
tel.: 22-826-42-09
fax: 22-826-21-95


mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 17.10.2011 14:16:00
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 5 578

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa