Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 21.06.2012 12:39:27, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta


Mediacje


Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, ze zm.), jeĹźeli przemawia za tym charakter sprawy, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Hadlowej w Warszawie, podejmuje działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą.

Postępowanie mediacyjne wszczyna się na wniosek konsumenta lub z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

W toku postępowania mediacyjnego przedsiębiorca zapoznawany jest z roszczeniem konsumenta, nastepnie przedstawia się stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie moĹźe wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

Od postępowania mediacyjnego odstepuje się, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.

UWAGA!

Inspekcja Handlowa w sporach cywilnoprawnych występuje wyłącznie w roli mediatora pomiędzy stronami, nie posiada natomiast uprawnień do działania władczego w stosunku do przedsiębiorcy i pozwalającego na zobowiązanie go do zachowania zgodnego z roszczeniem konsumenta nawet w przypadku słuszności tego roszczenia

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE:
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 21.06.2012 12:39:27
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 15.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 5 040

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa