Strona g│ˇwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g│ˇwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Zakres działania


Do zakresu dzia─╣┬éania Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nale─╣┼║y w szczególno─╣┬Ťci:

  • wykonywanie zada─╣┬ä i kompetencji Inspekcji Handlowej, okre─╣┬Ťlonych w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej lub w przepisach odrÄ┬Öbnych,
  • kierowanie dzia─╣┬éalno─╣┬ŤciÄ┬ů Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, stanowiÄ┬ůcego aparat pomocniczy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektor Inspekcji Handlowej,
  • ustalanie planów pracy Inspektoratu, uwzglÄ┬ÖdniajÄ┬ůcych kierunki dzia─╣┬éania i plany opracowane przez Prezesa UrzÄ┬Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby okre─╣┬Ťlone przez WojewodÄ┬Ö Mazowieckiego,
  • sporzÄ┬ůdzanie rocznych sprawozda─╣┬ä z dzia─╣┬éalno─╣┬Ťci Inspektoratu i przedk─╣┬éadanie ich Prezesowi UrzÄ┬Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodzie Mazowieckiemu,
  • prowadzenie list rzeczoznawców do spraw jako─╣┬Ťci produktów lub us─╣┬éug oraz sprawowanie nadzoru nad rzeczoznawcami wpisanymi na listÄ┬Ö.Wprowadził: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 13.09.2018 09:03:58
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument ogl─ůdany razy: 9 057

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa