Strona g│ˇwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g│ˇwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 08.05.2010 23:04:54 z powodu:
reorganizacja informacji na stronie


Przedmiot dzia┼éalno┼Ťci Wojew─é┼édzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

Zgodnie z ustaw─ů z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, ze zm.) do zada┼ä Inspekcji Handlowej nale┼╝y:

• kontrola legalno┼Ťci i rzetelno┼Ťci dzia┼éania przedsi─Öbiorców prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w rozumieniu przepisów odr─Öbnych w zakresie produkcji, handlu i us┼éug,

• kontrola produktów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodno┼Ťci z zasadniczymi wymaganiami okre┼Ťlonymi w przepisach odr─Öbnych z wy┼é─ůczeniem produktów podlegaj─ůcych nadzorowi innych w┼éa┼Ťciwych organów,

• kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze┼ästwie produktów (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275) w zakresie spe┼éniania ogólnych wymaga┼ä dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa,

• kontrola produktów znajduj─ůcych si─Ö w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafa┼észowa┼ä, oraz kontrola us┼éug,

• kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu┼╝ytym sprz─Öcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495),

• organizowanie i prowadzenie sta┼éych polubownych s─ůdów konsumenckich,

• podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,

• prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

• wykonywanie innych zada┼ä okre┼Ťlonych w ustawie lub przepisach odr─Öbnych.

Kontrola produktów znajduj─ůcych si─Ö w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu nie obejmuje kontroli jako┼Ťci handlowej artyku┼éów rolno-spo┼╝ywczych u producentów oraz kontroli jako┼Ťci zdrowotnej ┼Ťrodków spo┼╝ywczych okre┼Ťlonych w przepisach odr─Öbnych.

Przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej nie stosuje si─Ö do:

• przedsi─Öbiorców dzia┼éaj─ůcych na terenach zamkni─Ötych, podlegaj─ůcych ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw wewn─Ötrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci,

• przedsi─Öbiorców produkuj─ůcych energi─Ö lub prowadz─ůcych hurtowy i detaliczny handel energi─ů,

• przedsi─Öbiorców produkuj─ůcych paliwa,

• banków oraz prowadzonej przez nie dzia┼éalno┼Ťci bankowej,

• ubezpiecze┼ä oraz dzia┼éalno┼Ťci ubezpieczeniowej,

• us┼éug pocztowych i telekomunikacyjnych,  

• us┼éug po┼Ťrednictwa finansowego,

• us┼éug informatycznych,

• us┼éug naukowo-badawczych,

• us┼éug w zakresie edukacji,

• us┼éug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo┼éecznej.  Wprowadził: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 27.11.2009 14:34:10
Wytworzył: Hubert Mikołajczyk
Dokument z dnia: 27.11.2009 00:00:00
Dokument ogl─ůdany razy: 2 684

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Wersja do druku