Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP
Wstęp Deklaracji


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z ustawą z dania 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP www.bip.wiih.org.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 2014.10.16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.08
Strona internetowa www.bip.wiih.org.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
- cześć z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
- brak tekstu strony w formie audio,
- administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- widoczny fokus,
- wyróżnienie odnośników,
- ujednolicona czcionka (czytelna i bezszeryfowa)
- mapa strony
- podwyższony kontrast
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- Test – Utilitia validator.utilitia.pl – wynik dla witryny www.bip.wih.gov.pl – 7,3/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Pieczyńska Marta
e-mail: mpieczynska@wiih.org.pl
Telefon: 22 826 18 30.

Procedura wnioskowo-skargowa
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
Przed wejściem do budynku jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych przywołujący osobę która bezpiecznie wprowadzi osobę na wózku inwalidzkim za pomocą schodołazu (2 schodki), nie posiadamy podjazdu. Pomieszczenia WIIH znajdują się na I i II piętrze. Komunikacja pionowa wewnątrz budynku za pomocą windy.
Na wyposażeniu Urzędu znajduje się schodołaz, który umożliwia łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wózkach inwalidzkich.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma toalety dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Urząd posiada pętlę indukcyjną.
Do budynku, jak i na I,II piętro można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie jest możliwy kontakt w języku migowym.
Przed wejściem do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Wprowadził: Beata Aksamitowska
Publikacja dnia: 09.03.2021 11:49:01
Wytworzył: Beata Aksamitowska
Dokument z dnia: 09.03.2021 00:00:00
Dokument oglądany razy: 1 824

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa