Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 02.11.2010 12:44:42, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja strony


WojewĂłdzki Inspektor


Na terenie województwa mazowieckiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, jako kierownik mazowieckiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej na terenie województwa mazowieckiego. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219) Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej  w Warszawie, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Natomiast Zastępców Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 02.11.2010 12:44:42
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 08.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 2 878

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa