Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 09.01.2014 13:52:52, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja publikatora


WojewĂłdzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, przy pomocy dwóch zastępców, dyrektorów delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych, kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, stanowiącego aparat pomocniczy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie jest jednostka budżetową.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219, ze zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, ze zm.),
  • Statutu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 130 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 879),
  • Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Wprowadził: Joanna Jankowska
Publikacja dnia: 09.01.2014 13:52:52
Wytworzył: Joanna Jankowska-Kuć
Dokument z dnia: 09.05.2010 00:00:00
Dokument oglądany razy: 6 124

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa