Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 16.10.2014 21:28:36, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: ogonki


Instrukcja korzystania z BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

Podstawowe informacje dotyczące BIP

Dnia 6 września 2001 r. uchwalona została Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198). Określa ona zasady na jakich realizowany jest dostęp obywateli do wszelkich informacji publicznych. Ustawa wylicza również podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Są to, między innymi organy władzy publicznej. Celem Ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad udostępniania informacji publicznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), określa sposób przekazywania informacji publicznych przez podmioty określone w Ustawie. Odbywa się to poprzez działanie serwisów internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. W rozporządzeniu określono również budowę Podmiotowych Stron BIP.

Zgodnie z treścią zawartą w §11 rozporządzenia:

§ 11.
1. Strona podmiotowa BIP zawiera w szczególności:
1) logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony;
2) adres redakcji strony podmiotowej BIP;
3) imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej co najmniej jednej z osób redagujących stronę podmiotową BIP;
4) instrukcję korzystania ze strony podmiotowej BIP;
5) menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie:
a) informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy,
b) innych informacji publicznych, o których mowa w art. 8 ust. 3 zdanie drugie ustawy, a w szczególności takich, których publikacja leży w interesie publicznym, zaspokaja potrzeby obywateli i ich wspólnot, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego lub przyczynia się do polepszenia działalności podmiotu udostępniającego informacje,
c) informacji publicznych przeznaczonych do publikacji w BIP na podstawie przepisów odrębnych;
6) moduł wyszukujący.
2. Strona podmiotowa BIP nie może zawierać reklam.

Obsługa Biuletynu

Strona, na której się Państwo znajdujecie została stworzona zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami. Uzyskanie informacji zamieszczonej na stronie odbywa się poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy na interesującą nas kategorię, a następnie, po jej rozwinięciu, na podkategorię.


Biuletyn zawiera elementy określone w Rozporządzeniu Ministra, jak i elementy dodatkowe:

1) „Menu Przedmiotowe” – znajduje się po lewej stronie, pod napisem "BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ". Menu zawiera informacje publiczne udostępnione w Biuletynie przez Izbę Celną w Toruniu. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane przez redaktora Biuletynu,
2) „Redakcja BIP”. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP oraz adres redakcji strony podmiotowej.
3) „Instrukcja obsługi”. Umożliwia ona zapoznanie się z zasadami użytkowania Biuletynu,
4) „Niedostępne w BIP”. Określa ona sposób dostępu do informacji niepublikowanych w BIP, ze względu na wyłączenia przewidziane przez odpowiednie przepisy prawa.
5) „Statystyki”. Pozwala ona na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie,
6) „Moduł wyszukujący” – znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pozwala on na wyszukiwanie interesujących nas informacji, poprzez wpisanie słowa lub frazy (po wpisaniu danego słowa lub frazy wyświetlą się wszystkie opublikowane w Biuletynie podstrony zawierające interesujące nas słowo lub frazę),
8) „Historia zmian” – znajduje się poniżej każdej wyświetlonej podstrony i określa datę danej zmiany.

Dodatkowe elementy Biuletynu

„Opcje drukowania” – istnieje możliwość drukowania podstron i dokumentów opublikowanych w Biuletynie, co jest szczególnie przydatne z punktu widzenia gromadzenia potrzebnych nam informacji:
„Odnośnik do głównej strony BIP” – opcja ta umożliwia automatyczne przejście na główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej, poprzez kliknięcie na nazwę strony znajdującą się u góry ekranu: www.bip.gov.pl.Wprowadził: Arkadiusz Freitag
Publikacja dnia: 16.10.2014 21:28:36
Wytworzył: Arkadiusz Freitag
Dokument z dnia: 16.10.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 5 713

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa