Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2014 11:50:38, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja


WojewĂłdzki Inspektor


Na terenie województwa mazowieckiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik mazowieckiej Inspekcji Handlowej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej na terenie województwa mazowieckiego. Organem wyższego stopnia jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148, ze zm.) Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki za zgodą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Natomiast zastępców Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 14.11.2014 11:50:38
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 6 184

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa