Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Elektroniczna skrzynka podawcza

 
 

 
Zgodnie z roporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostepniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216, ze zm.) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza, która umożliwia doręcznenie do Inspektoratu pism w formie dokumnetów elektronicznych. 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Inspektoratu znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 
Za pośrednictwem ESP można skierować:
 

 

 
 
Informacje dodatkowe:
 
  • w celu skorzystania z portalu ePUAP należy posiadać konto użytkownika (rejestracja na portalu jest darmowa),
     
  • dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokumenty,
     
  • maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami nie może przekroczyc 5 MB,
     
  • akceptowane formaty załączników: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml,

 
 
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


 

REJESTR PUNKTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY

 

 Wprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 14.11.2014 12:25:48
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 7 818

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa