Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Wojewódzki Inspektor


Na terenie województwa mazowieckiego, zadania Inspekcji Handlowej wykonuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, jako kierownik mazowieckiej Inspekcji Handlowej, wchodzÄcej w skład zespolonej administracji rzÄdowej w województwie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest organem właściwym w postÄpowaniu administracyjnym w sprawach zwiÄzanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej na terenie województwa mazowieckiego. Organem wyższego stopnia jest Prezes UrzÄdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.) Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki za zgodÄ Prezesa UrzÄdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Natomiast zastÄpców Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powołuje i odwołuje Wojewoda Mazowiecki na wniosek Wojewódzkiego Inspektora, po zasiÄgniÄciu opinii Prezesa UrzÄdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wprowadził: Agnieszka Baranowska
Publikacja dnia: 20.03.2017 12:19:15
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 8 053

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa