Strona g│ˇwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona g│ˇwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Opłaty

Zgodnie z art. 23c ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze─╣┬Ťnia 2001r. o dostÄ┬Öpie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2058) podmiot zobowiÄ┬ůzany mo─╣┼║e na─╣┬éo─╣┼║yÄ┬ç op─╣┬éatÄ┬Ö za udostÄ┬Öpnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, je─╣┼║eli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
W my─╣┬Ťl art. 23c ust. 2 ww. ustawy nak─╣┬éadajÄ┬ůc op─╣┬éatÄ┬Ö, uwzglÄ┬Ödnia siÄ┬Ö koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w okre─╣┬Ťlony sposób i w okre─╣┬Ťlonej formie oraz inne czynniki, jakie bÄ┬ÖdÄ┬ů brane pod uwagÄ┬Ö przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogÄ┬ů mieÄ┬ç wp─╣┬éyw w szczególno─╣┬Ťci na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. ─╣┬üÄ┬ůczna wysoko─╣┬ŤÄ┬ç op─╣┬éaty nie mo─╣┼║e przekroczyÄ┬ç sumy kosztów poniesionych bezpo─╣┬Ťrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w okre─╣┬Ťlony sposób i w okre─╣┬Ťlonej formie.
Przy obliczaniu op─╣┬éaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej uwzglÄ┬Ödnione bÄ┬ÖdÄ┬ů nastÄ┬ÖpujÄ┬ůce czynniki:
- liczba osób przygotowujÄ┬ůcych potrzebne dane,
- koszty zu─╣┼║ytych materia─╣┬éów,
- koszty zwiÄ┬ůzane z przekazaniem sporzÄ┬ůdzonej informacji w sposób okre─╣┬Ťlony przez sk─╣┬éadajÄ┬ůcego wniosek.Wprowadził: Hubert Mikołajczyk
Publikacja dnia: 13.09.2018 09:07:28
Wytworzy┼é: Katarzyna Lipi┼äska-Pi─ůtek
Dokument z dnia: 21.12.2015 00:00:00
Dokument ogl─ůdany razy: 5 529

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa