Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa


Rejestry i ewidencje


W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie prowadzone są następujące rejestry, repertoria i ewidencje:

• Rejestr skarg,

• Rejestr skarg na pracowników Inspekcji Handlowej,

• Rejestr wypadków pracowników,

• Rejestr zaświadczeń o odbyciu przez pracowników Inspekcji Handlowej szkolenia BHP,

• Repertorium kontroli w wydziałach i delegaturach,

• Repertorium spraw skierowanych do sądów rejonowych,

• Repertorium nałożonych mandatów karnych,

• Repertorium spraw przekazanych do prokuratury i Policji,

• Ewidencja druków formularza ewidencjonowanego - Protokół pobrania próbki produktu.

Prowadzenie powyższych rejestrów, repertoriów i ewidencji odbywa się z zachowaniem wymagań jakie nakładają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, ze zm.).


Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie.
Wprowadził: Katarzyna Lipińska-Piatek
Publikacja dnia: 14.11.2014 14:39:42
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 14.11.2014 00:00:00
Dokument oglądany razy: 8 832

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa