Strona gwna www.bip.gov.pl
RSS
Strona gwna
Mapa strony
WIIH
    rozmiar czcionki A A A Wersja kontrastowa
To jest wersja archiwalna z dnia 31.10.2018 08:51:32, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowa informacja


Wyniki kontroli


Tu zamieszczane są… wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 roku:

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA:

• Wyniki kontroli wymagań ekoprojektu – pralki, chłodziarki i chłodziarko-zamrażarki

( III kwartał)

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW

• Wyniki kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków (II kwartał)

INNE PRODUKTY NIEŻYWNOŚCIOWE I USŁUGI

• Wyniki kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych (III kwartał)

• Wyniki kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie obrotu nieruchomościami (II kwartał)

• Wyniki kontroli przestrzegania obowiązków zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (II kwartał)

ŻYWNOŚĆ:

• Wyniki z kontroli prawidlowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ( III kwartał)

• Wyniki z kontroli oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami typu: „wyprodukowany z pszenicy durum”, „100% (np. soku, mięsa)”, „domowy’’ „naturalny”, „bez konserwantów”, „bez barwników”, ” wolny od GMO”, „bez laktozy”, „bez glutenu” (II kwartał)

• Wyniki kontroli produktów i ich odpowiedników w krajach Europy Zachodniej - "Podwójna jakość" (II kwartał)

• Wyniki kontroli produktow garmazeryjnych (I kwartal‚)

• Wyniki kontroli miesa i przetworow miesnych (I kwartal‚)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2017 roku:

ŻYWNOŚĆ:

• Wyniki kontroli produktow spozywczych z importu (I kwartal‚)

• Wyniki kontroli produktow ronictwa ekologicznego (II kwartal‚)

• Wyniki kontroli suplementow diety (III kwartal‚)

• Wyniki kontroli srodkow spozywczych specjalnego przeznaczenia zywieniowego (III kwartal‚)

• Wyniki kontroli jakosci wody mineralnej i zrodlanej (III kwartal‚)

• Wyniki kontroli cateringu (I kwartal‚)

• Wyniki kontroli marek wlasnych sieci handlowych (rok 2017‚)

• Wyniki kontroli produktow oznaczonych CHNP, CHOG, GTS (IV kw)

• Wyniki kontroli gastronomii  dojazdowej (III kwartal)

• Wyniki kontroli alkoholu i akcyzy (rok 2017l)

• Wyniki kontroli restauracji z kategorii luksusowych (IV kwartal)

• Wyniki z kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych
z oznaczeniami geograficznymi chronionymi w Unii Europejskiej
(IV kwartał)

DYREKTYWY NOWEGO PODEJSCIA:

• Kontrola maszyn z napedem elektrycznym (I kwartal‚)

• Wyniki kontroli sprzetu elektrycznego pod katem wymagan rozporzadzenia RoHS II drobne AGD (urzadzenia kuchenne) (II kwartal‚)

• Wyniki kontroli baterii i akumulatorow (2017 rok)

• Wyniki kontroli maszyn orodniczych (III kwartal)

POZOSTALE:

• Kontrola prawidlowosci przekazywania informacji o cenach towarow i uslug (Ikw)
(I kwartal)

• Wyniki kontroli przestrzegania obowiązków zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (IIkw)

• Wyniki kontroli prawidlowosci wprowadzania do obrotu przedmiotow wyposazenia lub czesci przeznaczonych dla konsumentow w zakresie uzyskania potwierdzenia spelniania wymagan technicznych, tj.: posiadania swiadectwa homologacji (IIkw)

• Wyniki kontroli sprzetu turystycznego i wedkarskiego (IIkw)

• Wyniki kontroli produktow biobojczych (IIIkw)

• Wyniki kontroli wypozyczalni sprzetu sportowego i turystycznego_(IIIkw)

• Wyniki kontroli przedsiebiorcow prowadzacych uslugi hotelarskie_(IIIkw)

• Wyniki kontroli detergentow_(IIIkw)

• Wyniki kontroli wyrobow pod wzgledem zawartosci niektorych substancji chemicznych_(2017 rok)

•Wyniki kontroli wyrobow konfekcyjnych dla dzieci (IV kwartal)

•Informacja o wynikach kontroli LZO (2017 rok)

•Wyniki kontroli kosmetykow (IV kwartal)

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

• Kontrola bezpieczenstwa rowerow (II kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa niezmechanizowanych narzedzi prostych, sprzetu do majsterkowania i narzedzi ogrodniczych  (II kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa swiec przeznaczonych do uzytku w pomieszczeniach zamknietych (II kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa artykulow szkolnych (III kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa zabawek (II kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa artykulow i mebli dla malych dzieci (IV kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa czujnikow czadu (III kwartal‚)

• Kontrola bezpieczenstwa rolet i zaluzji (I kwartal‚)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 roku:

ŻYWNOŚĆ†:

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego
(I kwartał)

• Wyniki kontroli produktow mlecznych pod katem ujawniania zafalszowan tluszczem niemlecznym (II kwartal‚)

• Kontrola prawidlowosci oznakowania towarow i przestrzegania dat minimalnej trwalosci
(II kwartal‚)

• Wyniki kontroli placowek zlokalizowanych podczas swiatowych dni mlodziezy

• Wyniki kontroli sklepow i lokali gastronomicznych zlokalizowanych na dworcach i stacjach kolejowych (III kwartal)

•Wyniki kontroli jakosci i oznakowania uslug gastronomicznych oferujacych potrawy typu fast food (III kwartal)

•Wyniki kontroli prawidlowosci funkcjonowania placowek gastronomicznych dzialajacych w zajazdach, motelach i hotelach (III kwartal)

•Wyniki kontroli jakosci produktow posiadajacych oznakowanie CHNP, CHOG i GTS (VI kwartal)

•Wyniki kontroli olejow roslinnych nierafinowanych i oliwy z oliwek (2016 rok)

•Wyniki kontroli jakosci ryb i przetworow rybnych (Iv kwartal 2016 rok)

•Wyniki kontroli oznakowania dobrowolnymi informacjami (IV kwartal 2016 rok)

•Wyniki kontroli jakosci mięsa i przetworow miesnych (I kwartal 2017 rok)

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA:

Kontrola maszyn z napedem elektrycznym (I kwartał)

Kontrola zabawek sprzedawanych przez internet (II kwartał)

Kontrola sprzetu elektrycznego. Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia (II kwartał)

• Kontrola bezpieczenstwa zabawek  (II kwartał)

• Kontrola bezpieczenstwa zabawek (IV kwartal‚)

POZOSTAŁE:

Kontrola legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie (I kwartał)

•Kontrola prawidĹowości oznakowania i obrotu kosmetykami (I kwartał)

•Wyniki kontroli wyrobow konfekcyjnych dla dzieci (II kwartal)

•Wyniki kontroli sprzedazy przez internet (II kwartal)

•Korekta wyników kontroli sprzedazy przez internet (II kwartal)

•Wyniki kontroli przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie posiadania swiadectwa homologacji (II kwartal)

•Wyniki kontroli produktow biobojczych (III kwartal)

•Wyniki kontroli prawidlowosci przekazywania przez przedsiebiorcow informacji o cenach towarow i uslug (III kwartal)

•Wyniki kontroli piekarnikow i okapow (III kwartal)

• Wyniki kontrol prawidlowos›ci etykietowania opon pod ka…tem efektywnos›ci paliwowej i innych zasadniczych parametrów (III kwartal‚)

• Wyniki kontrol prawidlowos›ci oznakowania i jakosci produktow wlokienniczych (2016 rok)

• Wyniki kontrol detergentow (IVkwartal)

• Wyniki kontroli wyrobow pod wzgledem zawartosci substancji chemicznych (2016 rok)

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

•Wyniki kontroli bezpieczenstwa rowerow dzieciecych oraz przyczepek i  fotelikow rowerowych (II kwartal)

•Wyniki kontroli bezpieczenstwa grilli (III kwartal)

•Wyniki kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych (III kwartal)

•Wyniki kontroli ozdób choinkowych (IV kwartal)

•Wyniki kontroli artykulow erotycznych (IV kwartal)

•Wyniki kontroli prawidlowosci oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych plynow i koncentratow do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz plynow do chlodnic samochodowych (IV kwartal)

•Wyniki kontroli bezpieczenstwa wyposażenia samochodowego (III kwartal)

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2015 roku:

ŻYWNOŚĆ:

Kontrola działalności gospodarczej prowadzonej w sklepikach szkolnych (I kwartał)

Kontrola funkcjonowania usług gastronomicznych oferujących potrawy kuchni zagranicznych (I kwartał)

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania produktów dobrowolnymi informacjami typu: "wyprodukowane z pszenicy durum", "100% (soku, mięsa, itp..)", "domowy", "naturalny", "bez konserwantów", "bez barwników", "wolny od GMO" (I kwartał)

Pilotażowa kontrola w zakresie rzetelności podawania informacji o alergenach (I kwartał)

Kontrola prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego (II kwartał)

• Kontrola jakości wyrobów produkowanych w sklepach oraz w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby we własnych sklepach na rynku lokalnym (II kwartał)

• Kontrola jakości handlowej miodu (II kwartał)

 Kontrola ryb i przetworów rybnych w kierunku ujawniania zafałszowań, w tym innymi gatunkami ryb (II kwartał)

• Kontrola jakości handlowej zagranicznych soków i nektarów (w tym soków potocznie zwanych świeżymi, bezpośrednimi, tłoczonymi) (III kwartał)

• Kontrola znakowania naturalnych wód mineralnych i wód Ĺşródlanych (III kwartał)

• Kontrola prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i usług gastronomicznych, głównie w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku (III kwartał)

• Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i produktów mięsnych (III kwartał)

• Kontrola produktów posiadających chronione oznaczenia (ChOG, ChNP, GTS) (IV kwartał)

• Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania jaj spożywczych (IV kwartał)

• Kontrola jakości handlowej nierafinowanych olejów roślinnych i oliwy z oliwek (IV kwartał)

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA:

Kontrola bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego pod kątem zagrożenia fotobiologicznego (I kwartał)

Kontrola środków ochrony indywidualnej - akcesoria odblaskowe (I kwartał)

• Kontrola zabawek (I kwartał)

Kontrola przyrządów pomiarowych (II kwartał)

Kontrola sprzętu elektrycznego (przedłużacze, zasilacze, ładowarki) (II kwartał)

 Kontrola sprzętu elektrycznego/kontrola wymagań ekoprojektu (lampy bezkierunkowe do użytku domowego) (II kwartał)

• Kontrola urządzeń ciśnieniowych/kontrola maszyn (kompresory do użytku nieprofesjonalnego) (II kwartał)

• Kontrola klimatyzatorów i wentylatorów (III kwartał)

Kontrola sprzętu elektrycznego-drobne AGD (III kwartał)

Kontrola zabawek (III kwartał)


OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

Kontrola mebli do spania (I kwartał)

Kontrola sprzętu do ćwiczeń w domu (I kwartał)

Kontrola gniazd wtyczkowych, adapterów i próbników fazy (I kwarrtał)

Kontrola zapalniczek (II kwartał)

Kontrola grilli i podpałek do grilla (II kwartał)

Kontrola artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków (II kwartał)

Kontrola niezmechanizowanych narzędzi prostych, sprzętu do majsterkowania, narzędzi ogrodniczych (III kwartał)

Kontrola rolet i żaluzji (III kwartał)

Kontrola rowerów dla młodzieży i dorosłych (III kwartał)

Kontrola prawidłowosci oznakowania płynów do spryskiwaczy (IV kwartał)

Kontrola girland świetlnych (IV kwartał)


POZOSTAŁE:

Kontrola legalności działania przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie sal zabaw (I kwartał)

Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów (I kwartał)

kontrola przestrzegania przepisów o obowiązku informowania o cenach towarów i usług (I kwartał)

• Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów (homologacja) (II kwartał)

Kontrola produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych (II kwartał)

Kontrola kosmetyków (II kwartał)

• Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów (homologacja) (II kwartał)

• Kontrola prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (III kwartał)

Kontrola legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie (III kwartał)

• Kontrola produktów włókienniczych (III kwartał)

• Kontrola prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami (IV kwartał)

• Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania potwierdzenia spełniania wymagań technicznych (homologacja) (IV kwartał)

• Kontrola produktów włókienniczych (2015 rok)

• Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami (2015 rok)Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 roku:

ŻYWNOŚĆ:

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mleka i jego przetworów
(z „najniższej półki cenowej”) (I kwartał)

Kontrola jakości handlowej jaj spożywczych (I kwartał)

Kontrola prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych (II kwartał)

Kontrola prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego zagranicznego pochodzenia (II kwartał)

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania w miejscu sprzedaży środków spożywczych oferowanych „luzem” (lody) (III kwartał)

Kontrole prawidłowości funkcjonowania sklepów spożywczych, w których stwierdzono nieprawidłowości w toku poprzednich kontroli (III kwartał)

Kontrola mleka i przetworów mlecznych (III kwartał)

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mięsa (IV kwartał)

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania jaj spożywczych (IV kwartał)

Kontrola jakości handlowej oliwy z oliwek (2014)

Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych produktów rybołówstwa (IV kwartał)


DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA:

Kontrola zabawek (I kwartał)

Kontrola wymagań ekoprojektu (urządzenia chłodnicze, pralki, zmywarki do naczyń, suszarki bębnowe) (I kwartał)

Kontrola sprzętu elektrycznego (przedłużacze, listwy zasilające, zasilacze, ładowarki do telefonów komórkowych) (I kwartał)

Kontrola etykiet energetycznych (II kwartał)

Kontrola wymagań ekoprojektu (klimatyzatory, wentylatory) (II kwartał)

Kontrola sprzętu elektrycznego (klimatyzatory, wentylatory) (II kwartał)

Kontrola wag nieautomatycznych (II kwartał)

Kontrola sprzętu elektrycznego III (oprawy oświetleniowe – girlandy i węże świetlne) (IV kwartał)

Kontrola wyrobów pirotechnicznych (IV kwartał)

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

Kontrola drabin (I kwartał)

Kontrola samochodowych płynów do spryskiwaczy (I kwartał)

Kontrola wyrobów konfekcyjnych dla dzieci (I kwartał)

Kontrola mebli ogrodowych (II kwartał)

Kontrola podpałek do grilli (II kwartał)

Kontrola wyposażenia samochodów (II kwartał)

Kontrola rowerów dla dzieci i akcesoriów (II kwartał)

Kontrola obuwia w zakresie oznakowania (IV kwartał)

Kontrola bezpieczeństwa prostych narzędzi ręcznych i akcesoriów używanych przez konsumentów w gospodarstwie domowym (IV kwartał)

Kontrola mebli dla małych dzieci (IV kwartał)

Kontrola wyrobów konfekcyjnych dla dzieci (IV kwartał)


POZOSTAŁE:

Kontrola prawidłowości oznakowania detergentów w tym rekontrola zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych (I kwartał)

Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalnośÄ‡ polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (I kwartał)

Kontrola produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych (II kwartał)

Kontrola legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne (II kwartał)

Kontrola z działalności gospodarczej prowadzonej w placówkach detalicznych i gastronomicznych na terenie i w pobliżu kąpielisk i basenów (III kwartał)

Kontrola prawidłowości etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (III kwartał)

Kontrola prawidłowości oznakowania towarów oferowanych do sprzedaży na szlakach turystycznych (III kwartał)

Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub cześci przeznaczonych dla konsumentów (homologacja) (IV kwartał)

Kontrola mająca na celu eliminowanie nieprawidłowości w obrocie towarowym (2014)

Kontrola legalności i prawidłowości działania przedsiębiorców prowadzących usługi dla ludności (2014)

Kontrola produktów włókienniczych (2014)

Kontrola wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych (2014)

Kontrola prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami (2014)Wyniki kontroli planowych przeprowadzonych w 2013 roku:

ŻYWNOŚĆ:

I kwartał
I kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI:

I kwartał
II kwartał
III kwartał
I kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

II kwartał
I kwartał
II kwartał
II kwartał
III kwartał
III kwartał

POZOSTAŁE:

II kwartał
I kwartał

II kwartał
III kwartał


Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 roku:


ŻYWNOŚĆ:

ZASADNICZE WYMAGANIA:

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW:

INNE:
Wprowadził: Beata Aksamitowska
Publikacja dnia: 31.10.2018 08:51:32
Wytworzył: Katarzyna Lipińska-Piątek
Dokument z dnia: 27.01.2016 00:00:00
Dokument oglądany razy: 11 194

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa